Tag Archives: bộ đếm số lượng sản phẩm

Vai trò của bộ đếm sản phẩm

bộ đếm sản phẩm SUMI2

Làm thế nào để biết chính xác sản phẩm đang làm được đạt bao nhiêu kế hoạch đề ra và còn bao nhiêu chưa thực hiện. Tỉ lệ phần trăm làm hỏng ,cần làm lại là bao nhiêu. Có lẽ bằng sức lao động, giám sát của tổ trưởng cũng khó có thể kiểm soát […]

0983 117 863