Bộ Đếm Băng Tải

Vấn đề:

-Bạn đang tìm giải pháp cho việc đếm sản phẩm chạy qua băng tải, đếm sản phẩm đóng gói hoặc đếm các sản phẩm đóng bao một cách chính xác, tự động. Bạn gặp khó khăn trong việc đo lường, kiểm đếm số bao hàng xuất kho/nhập kho(Đếm bao xi măng, đếm bao thức ăn chăn nuôi, đếm bao gạo, đếm bao cám…..).

-Bạn muốn số lượng bao hàng hoá được thể hiện một cách trực quan, rõ ràng, chính xác cho cả đơn vị xuất hàng và đơn vị nhập hàng.

Giải pháp:

-VNA thiết kế, chế tạo bộ đếm bao băng tải chuyên phục vụ cho mục đích kiểm soát và đo đếm số lượng bao chạy qua băng tải, hiển thị rõ ràng, chính xác số sản phẩm xuất/ nhập qua băng tải.

-Bộ đếm bao sản phẩm hiển thị số lượng rõ ràng, bền bỉ vơi thời gian, được áp dụng tại nhiều công ty như Công ty thức ăn chăn nuôi CP, Công ty Xi Măng Trung Sơn, Công ty Kết Nông, Công ty Dung An, Các đơn vị phân phối có kho hàng hoá.

sản phẩm