Bộ đếm đa năng

Bộ đếm đa năng

RHYTHM PRE – VNA

Bộ đếm đa năng

ABCD – VNA

Bộ đếm đa năng

BSL1 – VNA

Bộ đếm đa năng

BSL – VNA

Bộ đếm đa năng

VIPIC – VNA

Bộ đếm đa năng

MUSASHI – VNA

Bộ đếm đa năng:

Sử dụng để đếm thời gian, hành trình cắt của máy cưa, máy đúc…

Việc áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa hiệu suất sản xuất trong thời buổi cạnh tranh hiện nay luôn được các doanh nghiệp coi như yếu tố sống còn trong sự phát triển của mình.