Bảng sản lượng chuyền may kết nối máy tính

Bảng điện tử sản lượng báo năng suất chuyền may kết nối với máy tính, phần mềm quản lý năng suất chuyền may theo thời gian thực, dễ dàng quan sát, đánh giá năng suất và có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với các nhà máy may gia công suất khẩu sang các thị trường châu âu, mỹ, canada…Nhật Bản và các quốc gia phát triển.