Bộ đếm bao:

Chuyên dùng để đếm số lượng bao trên băng tải, thường được áp dụng trong việc kiểm soát vận chuyển hàng hóa xuất kho như băng tải gạo, phân lân, thức ăn gia súc…

Việc áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa hiệu suất sản xuất trong thời buổi cạnh tranh hiện nay luôn được các doanh nghiệp coi như yếu tố sống còn trong sự phát triển của mình.