Bộ đếm sản phẩm linh kiện điện thoại Elentec

Bộ Đếm Linh Kiện bao gồm

  • Màn hình hiển thị LCD
  • Bộ điều khiển trung tâm.
  • Cảm biến.
  • Phần mềm quản lý.